GIÁ XE KIA THÁNG 10

KIA SELTOS
Kia Seltos 1.4L Turbo Deluxe 609 triệu đồng
Kia Seltos 1.4L Turbo Luxury 659 triệu đồng
Kia Seltos 1.6L Premium 699 triệu đồng
Kia Seltos 1.4L Turbo Premium 729 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA SOLUTO
Kia Soluto AT Luxury 469 triệu đồng
KIA Soluto AT Deluxe 429 triệu đồng
KIA Soluto MT Deluxe 404 triệu đồng
KIA Soluto MT 369 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA MORNING
Morning Standard MT 304 Triệu đồng
Morning Standard AT 329 Triệu đồng
Morning Deluxe 349 Triệu đồng
Morning Luxury 383 Triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA NEW K3

KIA K3 1.6 MT 559 triệu đồng
KIA K3 1.6 AT Luxury 629 triệu đồng
KIA K3 1.6 AT Premium 659 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA OPTIMA
Optima 2.0 AT 759 triệu đồng
Optima 2.4 GT Line 919 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA RONDO
KIA Rondo 2.0 GMT 559 triệu đồng
KIA Rondo 2.0 GAT 655 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA NEW SORENTO
Kia Sorento Deluxe Diesel 1.059 triệu đồng
Kia Sorento Luxury Diesel 1.159 triệu đồng
Kia Sorento Premium AWD Diesel 1.259 triệu đồng
Kia Sorento Signature AWD Diesel (6 ghế) 1.329 triệu đồng
Kia Sorento Signature AWD Diesel (7 ghế)
Kia Sorento Luxury Xăng 1.079 triệu đồng
Kia Sorento Premium AWD Xăng 1.159 triệu đồng
Kia Sorento Signature AWD Xăng (6 ghế) 1.279 triệu đồng
Kia Sorento Signature AWD Xăng (7 ghế) 1.259 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA SEDONA
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe 989 triệu đồng
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 1,119 triệu đồng
Kia Sedona 3.3 GAT Premium 1,329 triệu đồng


Tính phí lăn bánh

Khuyến Mãi

 

KIA CARNIVAL 2022

Kia Carnival Dầu Luxury 8s 1,199 triệu đồng
Kia Carnival Dầu Premium 8s 1,319 triệu đồng
Kia Carnival Dầu Premium 7s 1,389 triệu đồng
Kia Carnival Dầu Signature 7s 1,439 triệu đồng
Kia Carnival Xăng Signature 7s 1,839 triệu đồng