GIÁ XE KIA THÁNG 10

KIA SELTOS (N/L)
Kia Seltos 1.4L Turbo Deluxe 634 triệu đồng
Kia Seltos 1.4L Turbo Luxury 694 triệu đồng
Kia Seltos 1.6L Premium 724 triệu đồng
Kia Seltos 1.4L Turbo Premium 744 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA SOLUTO (N/L)
Kia Soluto AT Luxury 469 triệu đồng
KIA Soluto AT Deluxe 439 triệu đồng
KIA Soluto MT Deluxe 399 triệu đồng
KIA Soluto MT 359 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA MORNING
Morning Standard MT 279 Triệu đồng
Morning Standard AT 329 Triệu đồng
Morning Deluxe 349 Triệu đồng
Morning Luxury 383 Triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA NEW K3

KIA K3 1.6 MT 554 triệu đồng
KIA K3 1.6 AT Luxury 629 triệu đồng
KIA K3 1.6 AT Premium 664 triệu đồng
KIA K3 2.0 AT Premium 689 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA OPTIMA
Optima 2.0 AT 759 triệu đồng
Optima 2.4 GT Line 919 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA RONDO
KIA Rondo 2.0 GMT 559 triệu đồng
KIA Rondo 2.0 GAT 655 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA NEW SORENTO 
Kia Sorento Deluxe Diesel 999 triệu đồng
Kia Sorento Luxury Diesel 1.104 triệu đồng
Kia Sorento Premium AWD Diesel 1.204 triệu đồng
Kia Sorento Signature AWD Diesel (6 ghế) 1.274 triệu đồng
Kia Sorento Signature AWD Diesel (7 ghế)
Kia Sorento Luxury Xăng 999 triệu đồng
Kia Sorento Premium AWD Xăng 1.124 triệu đồng
Kia Sorento Signature AWD Xăng (6 ghế) 1.214 triệu đồng
Kia Sorento Signature AWD Xăng (7 ghế) 1.214 triệu đồng


Tính phí lăn bánh


Khuyến Mãi


KIA SEDONA
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe 969 triệu đồng
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 1,119 triệu đồng
Kia Sedona 3.3 GAT Premium 1,320 triệu đồng


Tính phí lăn bánh

Khuyến Mãi

 

KIA CARNIVAL 2022

Kia Carnival Dầu Luxury 8s 1,179 triệu đồng
Kia Carnival Dầu Premium 8s 1,289 triệu đồng
Kia Carnival Dầu Premium 7s 1,389 triệu đồng
Kia Carnival Dầu Signature 7s 1,449 triệu đồng
Kia Carnival Xăng Signature 7s 1,839 triệu đồng